ประวัติอรุณีลูกชิ้นปลา

แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว
แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว
แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว
แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว

ดังนั้นในปี 2564 “ร้านอรุณีลูกชิ้นปลา” ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “ร้านอรุณีเย็นตาโฟ”
ซึ่งเป็นเมนูยอดนิยมของทางร้าน อรุณีเย็นตาโฟ คือ ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟที่ปลอดภัย
เพราะในทุกองค์ประกอบที่อยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวเต็มไปด้วยความตั้งใจของเราที่ว่า
เราจะผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้กับผู้บริโภคตลอดไป

แฟรนไชส์ก๋วยเตี๋ยว