ลูกชิ้นปลา

ลูกชิ้นปลาอรุณี

ลูกชิ้นปลาอย่างดี ใช้เนื้อปลาทะเล ไม่คาว ไม่มีแป้ง เกรดพรีเมี่ยม หนึ่งเดียวในสยาม
ลูกชิ้นปลาสาหร่ายวากาเมะ และปลาเส้น ลักษณะคล้ายเส้นราเมน เนื้อแน่น ผลิตขายวันต่อวัน

ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา
ลูกชิ้นปลา